Domů Program

Kyūdō - vystoupení + workshop

Kyūdō - vystoupení + workshop

Pátek 24. 5. 2024 19:00–20:00
Mimo sály

Sobota 25. 5. 2024 12:00–13:00
Mimo sály

Sobota 25. 5. 2024 17:00–18:00
Mimo sály

Neděle 26. 5. 2024 10:00–11:00
Mimo sály

Kyūdō je japonské bojové umění s lukem “yumi”, kde kyūdoka kromě sebe sama nemá žádného protivníka. Cílem není zasáhnout terč ale správně vystřelit. Vystřelit se správnou technikou, respektem a klidem. Respekt je k umění, k sobě ale i všem a všemu kam mysl dosáhne. Klid a soustředění je tak hluboké, že přechází k prázdné mysli. Ale i v takovém
klidu se výstřel provádí s veškerou energií úsilí v těle, jako by byl výstřel jediný a poslední v životě.
Dodržením všeho, co je potřeba ve správném výstřelu, se šíp nakonec dostane k terči. Kyūdoka by ale neměl brát každý zásah jako výsledek správného výstřelu, protože i špatně vystřelený šíp může zasáhnout terč. A zároveň by neměl brát každý nezasažený výstřel jako špatný. Jen perfektní výstřel vždy zasáhne terč a správný výstřel může klidně minout a
kyūdoka by neměl kvůli tomu být rozhozený a zkoušel něco na technice měnit Kyūdō, které cvičíme se vyvinulo spojením škol bojové formy, Kyūjutsu, v první polovině 20. století. V tomto období již yumi ztratilo praktické využití v bojích a mohl se více zdůraznit i vnitřní rozvoj kyūdoka při cvičení kyūdō. Tato tradice spojení těla a duše se udržovala a při vzniku All Nippon Kyudo Federation (ANKF) se celá forma a přístup moderního kyūdō zapečetila v knize Kyudo Manual vol.1, podle které se kyūdoka učí. Samozřejmě stále fungují i tradiční školy jako jsou Ogasawara-ryū, Heki-ryū a Honda-ryū ale většina kyūdōka začíná právě stylem podle ANKF.

Venkovní prostory u haly A.

Přednášející


Pražský oddíl Takinobori-kai

Pražský oddíl Takinobori-kai

Pražský oddíl cvičí od roku 2005 kyūdō podle stylu ANKF. V současnosti keiko probíhá v úterý od 17h v Tyršově domě na galerii. V těsném ale dostatečně dlouhém prostoru pro cvičení na standardní vzdálenost 28 metrů. Tady se pokročilí členové snaží zdokonalovat techniku pod dohledem vedoucích nebo s pomocí ostatních členů. Všichni už v tomto stádiu po základním výcviku ví, jak má kyūdoka vypadat a můžou si navzájem pomoct.

Michal Pham (3.dan)
Věnuje se kyūdō od roku 2005. Na konci roku 2019 převzal s Pavlem Hejzlarem(3.dan) vedení pražského oddílu a věnuje se jak pokročilým tak novým členům. S kyūdoka z Pražského oddílu vám předvede, jak kyūdō vypadá, jak zní a co je na něm krásné a zajímavé. Kromě vystoupení budete mít možnost se zblízka podívat na celou techniku a vybavení nebo se zeptat na vše, co vás zajímá včetně možného nástupu na keiko. A pro odvážlivce je i možnost si zkusit natáhnout luk. Jen nátah bez vypuštění, protože by se mohlo ublížit člověku i luku.

Něco pro zájemce
Základní výcvik začátečníka vypadá tak, že si musí nejdříve osvojit držení těla a pohyb v dojo ve stoje i v kleče. Samozřejmě ti, co nemůžou kvůli zdravotním důvodům klečet, nemusí. Poté se s cvičným lukem, který se skládá jen z krátkého kusu dřeva a gumy cvičí kata šaho-hasetsu, osm kroků k výstřelu. Tohle všechno trvá minimálně 3 měsíce podle toho, jak člověk ovládá svoje tělo. Pak dostane do ruky yumi, se kterým nacvičuje šaho-hasetsu bez výstřelu. Pokud bude mít všechno pod kontrolou tak může cvičit do makiwara, cvičný terč, na který se střílí ze dvou metrů. To se cvičí další 2 až 3 měsíce, než se konečně přesune na mato, terč v 28 metrech. Při celém základním výcviku a i nějakou dobu po něm, se kyūdoka musí soustředit hlavně
na techniku, protože luk, tětiva, i šíp může člověku ublížit při špatné technice. Až poté, co si může dovolit méně nad vším přemýšlet, tak se dostane i k rozvoji mysli a duše. Na tento rozvoj by se neměl zapomenout, protože kyūdō není jen sport ale bojové umění.